03.11.2008
Sala 447 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

mgr Jarosław Paturej (Uniwersytet Szczeciński)

Dynamika łańcucha losowego z narzuconym warunkiem sztywnych więzów w formaliźmie całek po trajektoriach

--