03.04.2009
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

mgr Maciej Matyka

Modelowanie numeryczne transportu płynów przez ośrodki porowate (obrona doktorska)

Przedstawię krótko główne tezy, cele i wnioski mojej rozprawy doktorskiej. Omówię dwa zagadnienia związane z transportem płynów przez ośrodki porowate: dyfuzję w modelu M. Kuentza, P. Lavalleego oraz krętość przepływu w ośrodku porowatym.