08.12.2008
Sala 447 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr hab. M. Mozrzymas

Klasyczne R-macierze i twistowanie algebr

--