15.05.2009
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

mgr Krzysztof Pawlikowski

Model dwuskładnikowego gazu sieciowego o zmiennym zasięgu oddziaływania.

Mobilność cząstek na powierzchni ciał stałych jest tematem badań od wielu lat. Przedstawię dwuwymiarowy model cząstek naładowanych z dziurami. Cząstki oddziałują ze sobą izotropowymi siłami przyciągającymi lub odpychającymi, mogą również się poruszać. Stosując metodę Monte Carlo określiłem własności modelu takie jak: parametr porządku, funkcję korelacyjną, średni kwadrat przesunięcia i formowanie się domen w funkcji czasu, temperatury, stopnia pokrycia i zasięgu oddziaływania. Wyznaczyłem także współczynnik dyfuzji śledzonej i energię aktywacji dyfuzji. W przypadku oddziaływania krótkozasięgowego przedstawię wyniki analityczne wykonane w przybliżeniu pola średniego.