12.01.2009
Sala 447 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr P. Ługiewicz

Dynamiki półgrupowe - z punktu widzenia moich zainteresowań

--