12.09.2009
Sala 403 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr hab. Lech Jakóbczyk

Splatanie qubitów w rezerwuarze termicznym

--