23.11.2009
Sala 422 14:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Prof. Danuta Kiełczewska (Uniwersytet Warszawski i Instytut Problemów Jądrowych)

Oscylacje neutrin: co już wiemy oraz plany na przyszłość

Po dekadzie, w której dokonano odkrycia oscylacji oraz zmierzono różnice kwadratów mas i zmierzono dwa kąty mieszania przygotowywane są eksperymenty nowej generacji. Przedstawię stan obecny pomiarów oscylacji, jakie są strategie pomiaru brakujących parametrów oraz aktualne przygotowania eksperymentalne.