dr Agata Gąsiorowska (Instytut Organizacji i Zarządzania P.Wr.)

Ludzie i pieniądze. Miłość, nienawiść czy racjonalność?

Ekonomiści zakładają instrumentalny charakter pieniędzy, jednak teza ta nie potwierdza się w badaniach prowadzonych w ramach psychologii ekonomicznej. Ludzie często charakteryzują się emocjonalnym podejściem do pieniędzy, i w aspekcie tym wystepują duże rożnice indywidualne. W wystąpieniu zostanie zaprezentowana metoda do pomiaru postaw wobec pieniędzy stworzona zgodnie ze standardami APA, oraz badania z wykorzystaniem postaw wobec pieniędzy jako moderatorów zależności pomiędzy innymi zmiennymi.