18.12.2009
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr hab. Jarema Prykarpatskyj, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Stabilność adiabatyczna dynamiki układów hamiltonowskich

Rozpatruję zagadnienie stabilności niezmienniczych torusów adiabatycznie zaburzonych nieautonomicznych układów hamiltonowskich, całkowalnych przez kwadratury. Dla rozwiązania stosuję metodę "wirtualnych" kanonicznych przekształceń przestrzeni fazowej. Będę mówić o wynikach z teorii całkowalności w kwadraturach układów hamiltonowskich w przypadku przemiennej i nieprzemiennej algebry niezmienników. Przedstawię podejście symplektyczne do rozwiązania tzw. problemu Diraca-Focka-Podolskiego wprowadzenia warunków Lorenza do formalizmu hamiltonowskiego równań Maxwella.