21.12.2009
Sala 422 14:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Tomasz Golan (IFT, UWr.)

Oddziaływanie stanów końcowych w reakcjach neutrin z jądrami atomowymi

Na seminarium omówię efekty jądrowe w oddziaływaniach neutrin oraz sposób ich implementacji w NuWro. Następnie przedstawię kilka modeli "formation zone" oraz ich wpływ na otrzymywane wyniki.