dr A. Krupski (IFD)

Badanie adsorpcji Fe i Cu-ftalocyjaniny na powierzchni Al2O3/Ni3Al (111): STM/STS