14.01.2010
Sala 422 14:00 
Seminarium Doktoranckie

Tomasz Golan

Oddziaływanie stanów końcowych w reakcjach neutrin z jądrami atomowymi

Na wstępie przedstawię generator oddziaływań neutrin NuWro, skupiając swą uwagę głównie na efektach jądrowych. Następnie omówię obserwable, które służą do zweryfikowania poprawności modelu oddziaływań stanów końcowych zaimplementowanego w NuWro. Na koniec zaprezentuję hipotezę "obszaru kształtowania" (formation zone).