19.03.2010
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr Arkadiusz Błaut

Detektor LISA: poszukiwanie fal grawitacyjnych od zwartych układów podwójnych

LISA (Laser Interferometer Space Antenna) to detektor fal grawitacyjnych, którego misja planowana jest na rok 2018. Będzie on w stanie wykryć fale grawitacyjne pochodzące z wielu interesujących źródeł, m.in. z układów podwójnych gwiazd o małych masach lub supermasywnych czarnych dziur. Omówiona zostanie metoda filtru dopasowanego do poszukiwania prawie monochromatycznych sygnałów pochodzących ze zwartych układów podwójnych o małych masach (np. dwóch białych karłów) oraz metoda szacowania parametrów wykrytych fal.