22.03.2010
Sala 422 14:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Cezary Juszczak

Implementacja funkcji spektralnej w NuWro - pierwsze wyniki

Omówię sposób implementacji funkcji spektralnej w NuWro. Przedstawię wyniki porównania z dotychczasową implementacją oraz z danymi doświadczalnymi.