22.03.2010
Sala 447 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr hab. Marek Mozrzymas

Twierdzenie Banacha - Tarskiego

Omówione zostanie, wraz z dowodem, twierdzenie Banacha-Tarskiego, którego kosekwencją jest paradoks podwojenia kuli.