26.03.2010
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

Prof. Zbigniew Haba

Relatywistyczna termodynamika nierównowagowa

Opierając się na modelu dyfuzji relatywistycznej opisuję gaz (strumień) cząstek w ośrodku o ustalonej temperaturze. Przedstawiam, jak zmieniają się w czasie: energia, entropia i energia swobodna. Traktuję ten model jako przykład termodynamiki relatywistycznej.