14.05.2010
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

Dr Maria Magdoń-Maksymowicz, Uniwersytet Rolniczy, Kraków

Modelowanie starzenia biologicznego - wybrane zagadnienia

Model Penny, który oprócz wpływu środowiska uwzględnia też czynnik genetyczny, stanowi jedną z często stosowanych propozycji opisu dynamiki populacji. Celem referatu jest przedstawienie tego modelu i wskazanie na jego wysoką zdolność adaptacji do różnych konkretnych sytuacji i zagadnień, jak: 1) badanie wpływu mutacji na współczynnik reprodukcji i rozkład wiekowy populacji, 2) dyskutowanie biologicznej skali czasu w interpretacji rozwoju genotypu jednostki, 3) wpływu migracji osobników na liczebność populacji rozwijających się w kilku lokacjach, 4) rozważanie różnych mechanizmów propagacji choroby i jej rozkładu przestrzennego, 5) analizy i symulacji komputerowych rozprzestrzeniania choroby BSE.