dr Dariusz Grech

Poszukiwania sygnałów w szumach z zastosowaniem technik metod detrendyzacyjnych i macierzy losowych