dr Jerzy Cisło

Dynamika w modelu Isinga według Glaubera