29.10.2010
Sala 163 12:15 
Seminarium Instytutu

dr Zygmunt Petru

Grafen - Nobel z fizyki 2010

Seminarium w sali Rzewuskiego - Grafen jako realizacja 2-wymiarowego układu elektronów. - Wyizolowanie w 2004 roku przez Andreja Geima i Kostię Novoselova 1-atomowej warstwy grafenu. - Własności pasm elektronowych: punkty Diraca, bezmasowe fermiony Diraca-Weila. - Transport kwantowy. - Grafen jako model bazowy nowych nanomateriałów, nanorurek i wstążek węglowych.