04.11.2010
Sala 422 14:00 
Seminarium Doktoranckie

Jakub Stawarczyk

Modelowanie i symulacja zderzeń pocisku.

Mówić będę o głębokości penetracji 5 typów pocisków:2x 9mm, 2x 7,64mm, 1x12,93mm (dwu wymiarowe przekroje poprzeczne). Ciało - żel balistyczny, zostało wymodelowane jako zespół mas i sprężyn (połączenia z najbliższymi sąsiadami - max 8 połączeń). Na seminarium przedstawię główne problemy z estymacją parametrów, algorytmy jak również i uzyskane przeze mnie wyniki.