03.12.2010
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

Prof. Albert Minkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Regularny przyśpieszający Wszechświat a problem ciemnej materii i ciemnej energii

W scenariuszu gorącego Wielkiego Wybuchu, będącego podstawą współczesnej kosmologii zbudowanej na podstawie ogólnej teorii względności (OTW), pojawiają się pewne trudności charakteru zasadniczego: problem początku Wszechświata w czasie (osobliwości kosmologicznej) i problem hipotetycznych niewidocznych składników materii we Wszechświecie – ciemnej energii i ciemnej materii. Kosmologia izotropowa w 4-wymiarowej czasoprzestrzeni Riemanna-Cartana odsłania możliwości rozwiązania tych problemów bez używania radykalnych hipotez związanych z takimi pojęciami jak struny, dodatkowe wymiary czasoprzestrzeni, kwantowanie czasoprzestrzeni itd. bez wprowadzenia hipotetycznych rodzajów materii fizycznej. Jest to konsekwencja zmiany oddziaływania grawitacyjnego w porównaniu z OTW i teorią grawitacji Newtona w skali kosmologicznej, zmiany możliwej w skali astrofizycznej, która jest wywołana przez bardziej ogólną strukturę czasoprzestrzeni, a mianowicie przez jej torsję. W szczególności obserwowane przyśpieszenie rozszerzania kosmologicznego ma pochodzenie próżniowe i jest związane z faktem, że czasoprzestrzeń w próżni (bez materii fizycznej i z zerową stałą kosmologiczną) jest czasoprzestrzenią de Sittera z torsją, a nie czasoprzestrzenią Minkowskiego.