04.03.2011
Sala DSF  12:15 
Seminarium Instytutu

dr Krzysztof Bolejko, Astrophysics Department, University of Oxford

Niejednorodne modele kosmologiczne a problem ciemnej energii

W DSF (pawilon w podwórzu) Współczesna kosmologia relatywistyczna oparta jest na założeniu, że Wszechświat w dużej skali jest jednorodny. Do opisu Wszechświata w dużej skali stosuje się zatem jednorodne rozwiązania równań Einsteina. Obserwacje rozkładu galaktyk pokazują jednak, że w skalach co najmniej rzędu 100 Mpc Wszechświat wcale nie jest jednorodny. Ponieważ równania Einsteina są nieliniowe, oznacza to, że ewolucja modelu jednorodnego przebiega inaczej niż modelu, który tylko w sensie statystycznym jest jednorodny. Obecność niejednorodności może zatem prowadzić do modyfikacji obrazu Wszechświata, który powstał na podstawie modeli jednorodnych. W szczególności ciemna energia może się okazać tylko tzw. epicyklem pozwalającym jedynie dopasować model jednorodny do obrazu niejednorodnego Wszechświata i nie mającym nic wspólnego z rzeczywistością. Podczas referatu przedstawię różne niejednorodne modele kosmologiczne i omówię, w jaki sposób obecność niejednorodności wpływa na interpretację obserwacji kosmologicznych. W szczególności skupię się na tym, czy można wyjaśnić wyniki obserwacji bez odwoływania się do ciemnej energii, a tylko uwzględniając niejednorodności obecne we Wszechświecie.