11.03.2011
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr Grzegorz Kondrat

Od problemu parkowania do adsorpcji białek, czyli RSA w pigułce

Referat będzie poswięcony zagadnieniom związanym z losową adsorpcją sekwencyjną (RSA). Omówię podstawowe cechy tego podejścia, metody i zastosowania.