25.03.2011
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. Zbigniew Haba

Dyfuzyjność dynamiki relatywistycznej w losowych polach cechowania

Pokażę, że relatywistyczna dynamika w losowym polu elektromagnetycznym lub w polu Yanga-Millsa może być przybliżona przez dyfuzję relatywistyczną. Wskażę zastosowania w elektrodynamice kwantowej i astrofizyce.