05.01.2006
Sala 422 14:30 
Seminarium Doktoranckie

Mariusz Żaba

Atom w zewnętrznym polu - opis półklasyczny

Na seminarium przypomniane zostaną równania Maxwella i podstawowe związki w próżni, wyprowadzenie wzoru Plancka oraz Einsteinowskie wyprowadzenie tego wzoru. W drugiej częsci wyprowadzone zostaną współczynniki Einsteina przy pomocy opisu półklasycznego, przedstawione zostaną przejścia wielofotonowe, oscylacje Rabbego oraz zachowanie się spinu w polu magnetycznym.