15.04.2011
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. Jerzy Lewandowski, Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Rozwiązywalne modele pętlowej grawitacji kwantowej

,,...Nie ma grawitacji kwantowej'' - zdanie to często pada na konferencjach i seminariach z fizyki teoretycznej. W ramach tego wykładu zostaną omówione przykłady, w których kanoniczna procedura kwantowania jest przeprowadzona do końca i prowadzi do dobrze zdefiniowanych przestrzeni Hilberta stanów kwantowych oraz kwantowych operatorów obserwabli. Możliwości tej dostarcza formalizm pętlowej grawitacji kwantowej, którego główne elementy zostaną przedstawione.