18.04.2011
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr hab. Marek Mozrzymas

Zastosowanie algebraicznych schematów asocjacji do wyznaczenia wartości własnych pewnej macierzy gęstości

--