10.10.2011
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr hab. Lech Jakóbczyk

Algebraiczna teoria kwantowej nieseparowalności (dla dwóch qubitów).

Przed referatem zebranie organizacyjne.