Sebastian Jaroszczuk

Kinematyczny model konczyn gornych czlowieka w 3D systemie analizy ruchu