25.11.2011
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr Paweł Gusin (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski)

GPS i Teoria Względności

Globalny system nawigacji (GPS) korzysta z dokładnych pomiarów czasu przy użyciu zegarów atomowych na satelitach i na powierzchni Ziemi. Zegary te są w obracającym się układzie odniesienia oraz podlegają działaniu pola grawitacyjnego Ziemi. To wpływa na ich chód. Dokładne określenie tego wpływu jest konieczne i jest przeprowadzane w ramach Teorii Względności. Jak się okazuje efekty te są tak duże, że bez ich uwzględnienia cały system GPS uległby degradacji w ciągu kilku tygodni.