01.12.2011
Sala 422 14:00 
Seminarium Doktoranckie

Michał Szcześniak

Modelowanie wieloskalowe powierzchni ciał stałych

Podczas seminarium chciałbym powiedzieć czym jest modelowanie wieloskalowe, w odniesieniu do teoretycznych metod badań powierzchni ciał stałych. Chciałbym skupić uwagę głównie na symulacji w mezoskali. Powiem więc więcej o obliczeniach monte carlo, algorytmie Wanga Landaua oraz o korzyściach i ograniczeniach związanych z jego używaniem. Jeśli starczy czasu chciałbym powiedzieć o kilku stricte technicznych kwestiach przyspieszających obliczenia w tego typu symulacjach.