05.12.2011
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

prof. Piotr Garbaczewski (Uniwersytet Opolski)

Probabilistic whereabouts of the "quantum potential"

--