23.03.2006
Sala 422 14:30 
Seminarium Doktoranckie

Natalia Buczak

Operator fazy

Klasyczne pole elektromagnetyczne może mieć określoną dobrze zarówno amplitudę jak i fazę. Mogą one fluktuować, ale nie ma żadnego zasadniczego powodu, dla którego takie fluktuacje nie mogłyby być zredukowane do zera. W przypadku pól kwantowych tak nie jest. Susskind- Glogower stworzyli dwa (różne) hermitowskie operatory fazy. Odpowiemy na pytanie czy można jednoczesnie mierzyć z dobrą dokładnością liczbę fotonów i określoną fazę? Przeanalizujemy skrajne przypadki czy istnieją stany kwantowe z dobrze określoną fazą? Drugim przypadkiem sąstany o dobrze określonej liczbie fotonów. Przyjrzymy się także jak przedstawia się sprawa fluktuacji fazy w stanach koherentnych.