20.02.2012
Sala 422 16:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Cezary Juszczak (IFT, UWr)

Geometria spinorów Pauliego: UWAGA ZMIANA TERMINU

Iloczyn skalarny dwóch wektorów można wyrazić nie odwołując się do żadnego układu współrzędnych jako iloczyn ich długości oraz cosinusa kąta między nimi. Podobna (wystarczy wziąć kosinus połowy kąta) formuła istnieje dla modułu iloczynu skalarnego dwóch spinorów Pauliego. Faza iloczynu skalarnego jest różnicą faz obu spinorów ale, aby ją obliczyć trzeba wprowadzić pojęcie przesunięcia równoległego fazy na sferze kierunków. Przesunięcie równoległe po krzywej zamkniętej prowadzi do zmiany fazy spinora o połowę pola ograniczonego krzywą. Ta konstrukcja w jawny sposób definiuje rozwłóknienie Hopfa S3->S2. UWAGA: Ze względu na zainteresowanie kilu osób wysłuchaniem tego seminarium w terminie 20 luty. Seminarium ulega przesunięciu na ten termin.