Joanna Janczura

Markowskie modele zmieniające stany. Kalibracja i przykłady zastosowań.