02.03.2012
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr hab. Andrzej Radosz (IF PWr)

Wymiana sygnałów w pobliżu horyzontu zdarzeń w czasoprzestrzeni Schwarzschilda

Przedstawię zagadnienie wymiany sygnałów w pobliżu horyzontu zdarzeń w przypadku czasoprzestrzeni Schwarzschilda. Pokażę, że powyżej horyzontu spektralne przesunięcie „ku czerwieni” można wyrazić w prosty sposób w terminach „lokalnej prędkości”. Podkreślę szczególne aspekty komunikacji poniżej horyzontu zdarzeń. Wskażę, że znak „strzałki czasu” (arrow of time) w takim zagadnieniu nie może być określony na podstawie obserwacji dokonanych ponad horyzontem oraz podam dwa możliwe scenariusze komunikacji. Jeden z nich odpowiada metaforze horyzontu zdarzeń przyrównanego do wodospadu, drugi okazuje się być jeszcze bardziej egzotyczny.