01.06.2006
Sala 422 14:30 
Seminarium Doktoranckie

Doktoranci

Podsumowanie części seminarium dot. wykładu z Optyki Kwantowej

Na seminarium będzie przedstawione podsumowanie dotychczas zreferowanego materiału z "Wykładów z optyki kwantowej" autorstwa Ryszarda Tanasia.