Dr Wojciech Sobieski

Badania przepływów płynów przez złoża porowate

Podstawowe informacje o ośrodkach porowatych, podstawowe wielkości charakteryzujące ośrodki porowate, podstawowe prawa opisujące przepływy płynów przez ośrodki porowate, ogólna postać podstawowych praw fizycznych, problematyka wyznaczania parametrów charakteryzujących ośrodki porowate, prawo Forchheimera i zagadnienie odwrotne, modelowanie przepływów przez ośrodki porowate z wykorzystaniem CFD, główne trendy w modelowaniu przepływów przez ośrodki porowate, autorska koncepcja wieloskalowego modelowania przepływów płynów przez ośrodki porowate.