24.05.2012
Sala 422 14:00 
Seminarium Doktoranckie

Remigiusz Durka

Zdeformowana teoria BF jako teoria grawitacji i supergrawitacji

Zdeformowana SO(2,3) teoria BF oparta na modelu grawitacji MacDowella-Mansouri stanowi interesującą konstrukcję oferującą opis wykraczający poza ramy einsteinowskiej teorii grawitacji. Wnosi ona sporo do dyskusji dotyczącej fundamentalnego, z punktu widzenia Pętlowej Teorii Grawitacji, parametru Immirziego, który pojawia się w tejże teorii modyfikując entropię czarnej dziury. Termodynamika wyłaniająca się z grawitacyjnych ładunków Noether dla teorii BF świadczy o braku tego parametru dla standardowych czasoprzestrzeni. Niezależnie okazuje się też, że parametr Immirziego nie wpływa na sformułowanie supergrawitacji.