18.10.2012
Sala 422 14:00 
Seminarium Doktoranckie

Marek Miller

Kryterium splątania stanów kwantowych

Przedstawione przez A. Peresa w 1996r. kryterium rozstrzygające o splątaniu (lub wprost przeciwnie: o "separowalności") stanów mieszanych w skończenie wymiarowych układach kwantowych jest użyteczne w zastosowaniach na tyle, na ile znana jest struktura dodatnich odwzorowań na algebrach macierzy. Te dwa z pozoru odległe zagadnienia będą przedmiotem mojego wykładu. Zaczynając od krótkiego przedstawienia matematycznego opisu splątania, przejdę do omówienia wyników A. Peresa i innych dotyczących stanów separowalnych, w szczególności tzw. stanów PPT, oraz ich związku z klasyfikacją odwzorowań dodatnich. Na koniec spróbuję wskazać interesujące możliwości uogólnienia tamtych rezultatów i podkreślenia ich geometrycznego charakteru.