17.12.2012
Sala 422 15:05 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Jakub Żmuda

Implementacja modelu Nievesa w NuWro

Omówię implementację modelu wzbudzeń wielonukleonowych Nievesa w NuWro. Przedstawię przykładowe wyniki i porównanie z uprzednio zaimplementowanymi modelami Marteau i Transverse Enhancement.