17.01.2013
Sala 422 14:10 
Seminarium Doktoranckie

Marek Gwóźdź

Quantum correlations: entanglement and beyond.

Zaprezentuję krótkie wprowadzenie do splątania kwantowego, po czym omówię najnowsze postępy w dziedzinie korelacji kwantowych wraz z dotychczasowymi wynikami.