28.01.2013
Sala 422 15:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Tomasz Golan

Analiza danych MiniBooNE dla rozpraszania elastycznego neutrin przez prąd neutralny

Na seminarium zaprezentuję formalizm opisu oddziaływań elastycznych neutrino-nukleon (-jądro) i wyjaśnię znaczenie masy aksjalnej. Następnie przedstawię pomiar masy aksjalnej wykonany przez eksperyment MiniBooNE dla oddziaływań elastycznych neutrin z CH2 przez prąd neutralny. Na koniec przedstawię wyniki analizy tych danych zrobionej przy użyciu generatora oddziaływań neutrin NuWro oraz wpływ MEC (Meson Exchange Current) na wyniki tej analizy. Omówię również wkład od oddziaływania z morzem kwarków dziwnych do przekroju czynnego na rozpraszanie neutrin przez prąd neutralny.