16.11.2006
Sala 422 14:30 
Seminarium Doktoranckie

Mariusz Żaba

Nieodwracalna dynamika układów kwantowych-półgrupy dynamiczne

Na seminarium przedstawione zostanie równanie "Master" w postaci Kossakowskiego-Lindblada jako równanie opisujące oddziaływanie dwóch układów kwantowych. Następnie wprowadzę pojęcie półgrupy dynamicznej i pokaże kilka przykłądów. Na zakończenie przedstawię twierdzenia wiążace półgrupy z widmem operatora i z samym generatorem. Jest to podejście, które pozwala na podstawie znajomości półgrupy dynamicznej, wyciągniąć wnioski fizyczne układów kwantowych.