05.04.2013
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. dr hab. Jan Sobczyk

Zakład Fizyki Neutrin - na pograniczu teorii i eksperymentu

Przedstawione zostaną wyniki prac fizyków z wrocławskiej grupy neutrinowej, które znalazły zastosowania w analizach prowadzonych przez zespoły eksperymentalne. Mowa będzie m.in. o rozwijanym we Wrocławiu generatorze Monte Carlo oddziaływań neutrin NuWro, a także o teoretycznych pracach związanych z modelowaniem produkcji pionów.