15.04.2013
Sala 442 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

mgr Marek Miller

Geometryczny dowód kryterium separowalności stanów kwantowych

Własność stanów złożonego układu kwantowego, polegająca na posiadaniu nieujemnej częściowej transpozycji (PPT), jest dla układu dwóch qubitów równoważna z definicyjną własnością separowalności. Dowód tego kryterium opiera się na uzyskanej metodami algebraicznymi znajomości ogólnej postaci odwzorowań dodatnich na algebrze czteroelementowych macierzy. W moim wystąpieniu postaram się przedstawić alternatywny dowód, kładący nacisk na geometryczną stronę zagadnienia.