25.04.2013
Sala 422 14:10 
Seminarium Doktoranckie

Marek Miller

***

Ponieważ jest to już moje trzecie wystąpienie w ramach seminarium doktoranckiego, więc zgodnie z konwencją przedstawię streszczenie artykułu z dziedziny, którą się zajmuję. Będzie to praca A. Peresa, "Separability criterion for density matrices", PRL 77, 1413–1415(1996).