17.05.2013
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

mgr Jakub Jankowski

Holography and the phases of QCD

W ramach seminarium przedstawię tzw. granicę 't Hoofta teorii SU(N) Yanga Millsa. Granica ta daje przewidywania jakościowo zgodne z chromodynamiką kwantową (QCD), dla której N=3. Jest to granica, w której teoria istotnie się upraszcza, i w konsekwencji możliwe są jakościowe przewidywania dotyczące fizycznej charakterystyki QCD w skończonych temperaturach i gęstościach barionowych. Są one konfrontowane z ilościowymi rachunkami przeprowadzanymi w ramach opisu nieperturbacyjnego, opartego między innymi o zasadę holograficzną.