04.01.2007
Sala 422 14:30 
Seminarium Doktoranckie

Artur Ankowski

Małe jest piękne, a czasem jeszcze ciekawe czyli co fizycy widzą w neutrinach